HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Het is leuk voor het met vlaggetjes zwaaiende volk, als de koningin de troonrede voorleest. Maar in feite is het onzinnig.
Want het stuk is door de vakministers aangeleverd en door de premier geredigeerd. Het is hún stuk.

Kamerleden in het geheim afraden om tegen het referendum en tegen de gekozen burgemeester te stemmen! Wij kiezen die mensen toch?
Ze zitten er toch namens ons, niet namens haar? Waarom leggen Nederlanders, zelfs intellectuelen, zich toch in meerderheid
bij de monarchie neer, en nog wel in zulke toewijding?


Frans Peeters, Het Parool, 21 september 1999

____________