HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Troelstra gooide in zijn artikelen olie op het vuur door zijn politieke tegenstanders te verwijten dat zij alleen maar
oog hadden ´voor een vorstelijke kraamkamer´, terwijl de sociaaldemocratie zich juist bekommerde om
´de duizenden proletariërskinderen zonder wieg´.

In de Tweede Kamer werden opnieuw gelukwensen uitgesproken, dit keer zonder Troelstra en de zijnen,
Zijn politieke erfgenamen zouden zich revancheren. Willem Drees hielp de Oranjes door de Greet Hofmans-affaire,
Joop de Uyl hield Bernhard buiten de rechtszaal tijdens de Lockheed-zaak en Wim Kok loodste het huis
door de Zorreguieta-crisis. Beatrix kan rekenen op de rooien.Frans Peeters, Het Parool, 20 juni 2003

 

____________