HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Daar kan het publiek ballen gooien door een gapende mond van Willem-Alexander, een activiteit die wordt omschreven als:
'Leeghoofdvullen, het traditionele volksvermaak van degenen die van prinsen veel kwaad weten'.
Ook kan men zakjes met meel naar een gouden kooi werpen, symbool van de positie van het koninklijk huis in het
Nederlandse bestel. Wie in de kooi gooit, verdient zes jaar gevangenisstraf, conform de maximale gevangenisstraf die
de meelwerper van de huwelijksdag, boven het hoofd hangt -al gelooft niemand dat de rechter hem die straf ook zal geven.
Veel van de enkele tientallen belangstellenden zijn verslaggevers, fotografen,en cameramensen.
Zij worden scherp in de gaten gehouden door vijftien geüniformeerde, en mogelijk nog een onbekend aantal 'stille', politiemensen.
De actie blijkt georganiseerd door een inderhaast gevormd internationaal comité tot eerbetoon aan de witwaterwerper
en andere demonstranten van 020202.

Tot de laatsten wordt volgens de Utrechtse anarchiste Marijke Ekelschot ook gerekend de dame die werd aangehouden
toen ze op die bewuste zaterdag bij het passeren van de Gouden Koets een bord met
'Liever een dwaze moeder dan een domme prins' omhoog stak, en vrijwel meteen werd gearresteerd.

Ekelschot acht die aanhouding 'een ernstige inbreuk op de vrijheid van meningsuiting',
en vindt dat de overheid zich tijdens plechtigheden rond het koninklijk huis feodaal gedraagt.
'Nederland is niet tolerant op zo'n dag' zegt ze
'De witwaterwerper werd maar liefst drie dagen vastgehouden.' .

Een ander roept naar het publiek: 'Willen jullie vertegenwoordigd worden door een jongeman die het verschil
niet weet tussen wetenschappelijk onderzoek en een mening?' -ongetwijfeld een verwijzing naar de opmerking
van de kroonprins over het onderzoek, dat de historicus Baud had verricht naar het verleden van de vader van prinses Máxima.


Twee lantaarnpalen vlak voor de paleisingang zijn ruim voorzien van plakkaten met de op de huwelijksdag verboden leuze
´Liever een dwaze moeder dan een domme prins.´
Een agent kijkt er wat zuinig naar, maar laat de zaak op zijn beloop.
Mag dat zo maar, Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje voor dom uitmaken - en dat nog wel voor zijn
eigen Amsterdamse paleis? Is dat geen majesteitsschennis, zoals bedoeld in de wet?
Een omstander begrijpt wel waarom de politie niet ingrijpt. 'Ze konden er nog wel eens een harde dobber aan krijgen de
rechter ervan te overtuigen dat een dergelijke bewering ook daadwerkelijk een belediging is´, oppert hij.

Een van de toeschouwers is Daniel Rey Piuma. De Uruguayaan werd 1 februari opgepakt wegens smaad en belediging.
Hij stond die dag op de Dam met foto´s van slachtoffers van de Argentijnse junta en werd gearresteerd.
´Ik voel me gesteund door deze actie´, zegt hij. ´Nog steeds ben ik zeer verbaasd dat mijn arrestatie zomaar kan binnen
het Nederlandse rechtssysteem.
Ik ben zes uur verhoord en mijn huis is helemaal doorzocht, terwijl het een solo-actie betrof.´


Frans Peeters, Het Parool, 18 februari 2002.

____________