HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Van der Spek herinnerde eraan dat de grootvader van de huidige kroonprins in 1933, het jaar dat Hitler aan de macht kwam,
lid werd van de NSDAP, van de SA en van de SS.
´Ook toen al heerste er een aan byzantinisme grenzende kritiekloosheid ten aanzien van het Oranjehuis.
Bij gelegenheid van de verloving van Bernhard en Juliana werd door het Residentieorkest het Horst Wessellied gespeeld
met daarin de zinsnede:  Wenn´s Judenblutt vom Messcher spritzt.


Frans Peeters, Het Parool, 13 januari 2001

____________