HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De democratieën in Noordwest-Europa kunnen het zich permitteren er een monarchie op na te houden,
pareerde Tromp. Maar dat wil niet zeggen dat de Duitse of Italiaanse president een usurpator is.
Hij bracht in herinnering dat de PvdA 21 jaar geleden in haar beginselprogramma heeft opgenomen
dat Nederland een republiek moet worden, al willen maar weinigen van de huidige generatie
sociaal-democraten aan die passage herinnerd worden.
Toch is het gelijk aan de rode voorvaderen van Kok c.s., vindt Tromp.
Een democratie waarin één familie wordt uitgezonderd van de gelijkheid van burgers is een anomalie.
De grote verworvenheid van de Nederlandse Republiek was juist het collegiaal bestuur, niet het eenhoofdige.
Nu zie je bij monarchistische partijtjes zoals D66 de behoefte aan één gekozen burgemeester.
Vroeger had Amsterdam wel vier gekozen burgemeesters.
De monarchie is ingesteld door zeshonderd notabelen. Niemand heeft de kans gehad zich er
later nog eens over uit te spreken.

Frans Peeters, Het Parool, 11 september 1998

____________