HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De Jonge Socialisten hebben zich in meerderheid uitgesproken voor de republiek.
Maar dat deden destijds de aanhangers van het radicale Tien over Rood ook.
Tegenwoordig zijn geen bravere monarchisten te vinden dan onder de ondertekenaars van dat pamflet.

 

Frans Peeters, Het Parool, 6 maart 1999.

____________