HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Vonhoff knikte als een paladijn toen prins Claus in een van de ZDF aangekocht fragment verklaarde
dat Nederland eigenlijk een republiek is met een erfelijk staatshoofd.
Volgens mij heeft de prins dat idee van Boebie Brugsma, die het weer had van Harry Mulisch.
Harry is degene die deze paradox heeft bedacht, vooral om voor zichzelf te verklaren dat hij als
 jaren-zestig-republikein nu aanwezig is op elke koninklijke receptie.

 Max Pam, de Volkskrant, 7 februari 1998

____________