HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Prinses Máxima Zorreguieta is een vlijtige leerling, die zich in korte tijd wegwijs heeft
gemaakt in de Nederlandse samenleving. Verklaarde zij nog geen jaar geleden dat de
Nederlandse identiteit onder meer bestaat uit ´één koekje bij de thee´, afgelopen donderdag dronk
zij ´één bakkie koffie´ - er werd ook van ´een bakkie leut´ gesproken – met de bewoners van
Amsterdam-Oost. In verschillende media werd uitvoerig bericht over deze opmerkelijke gebeurtenis,
want onze kroonprinses Máxima Zorreguieta doet het goed in de Nederlandse pers.

Toch moest de Rijksvoorlichtingsdienst onlangs een vlekje wegwerken, toen het Argentijnse weekblad Noticias bekend maakte dat de prinses in het geheim 128.000 euro zou hebben geschonken aan de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio.

Deze eminentie heeft een eigen, op roomse leest geschoeide televisiezender, die natuurlijk wel
een financiële bijdrage kan gebruiken. Maar deze eminentie zou destijds ook tegenstanders van de junta
hebben aangegeven. De auteur van het artikel, Maria Fernanda Villosio, zei dat zij over ´absoluut betrouwbare bronnen´ beschikte en ook later hield zij haar beschuldigingen staande.
Aanvankelijk drong ook nog door dat een mogelijke gift in elk geval niet afkomstig was uit de maandelijkse
toelage van de prinses. Het zou dus komen uit haar eigen vermogen en juist over de eigen
vermogens van de Oranjes en hun verwanten worden geen mededelingen gedaan.


www.maxpam.nl

____________