HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________ 
Er wordt gezegd dat prins Claus het slachtoffer is geworden van het protocol. Wat is uw mening daarover?
Het is mogelijk en het is niet mogelijk. U moet niet vergeten dat het protocolvoor een belangrijk deel wordt
ingesteld door het koninklijk huis zelf, dus in feite door koningin Beatrix, over wie wij altijd te horen krijgen dat zij
juist veel waarde hecht aan het protocol.
Beatrix staat erop dat wij haar aanspraken met ‘Majesteit’, en dat soort dingen.
Wanneer de prins al dat protocol ongewenst vond, had hij met zijn eigen vrouw kunnen overleggen.
Naar men zei hield zijn vrouw erg veel van hem, en protocol is ook maar protocol. Protocol bestaat uit lege rituelen.
Je kunt linksom een totempaal lopen en ‘oeboeoeboe’ roepen en je kunt rechtsom een totempaal lopen en
‘amen in de gloria’ zingen, dat maakt allemaal niets uit. Protocol kan zo worden afgeschaft zonder dat de wereld vergaat.
Zonder protocol zal geen vogel minder fluiten en zal geen baby er minder om huilen, maar kennelijk was dat toch niet mogelijk.
Wil men zich een oordeel vormen over de positie van prins Claus dan zou men eigenlijk eerst onderzoek moeten doen.
Maar dat kan juist weer niet omdat het onderwerp van onderzoek valt onder het Geheim van Noordeinde.

−De prins heeft erg geleden onder zijn onvervuld bestaan.
Daar valt eigenlijk niets zinnigs over te zeggen. Het is typisch Nederlands om zichzelf in dit opzicht verwijten te maken.
Claus heeft gehandeld uit eigen vrije wil toen hij trouwde met een van de rijkste vrouwen ter wereld.
Miljarden mensen zijn slechter af. De prins heeft depressies gehad en is daarvoor opgenomen.
Alles wat wij over die depressies weten, zijn speculaties. Voor een juist beeld van de prins zou je eerst de
medische rapporten moeten kennen. Je kunt een geweldig leven leiden en toch diep ongelukkig zijn door bijvoorbeeld
een gendefect. Maar hoe dat precies zit bij prins Claus, daar hebben wij geen kennis over.


Max Pam, NRC Handelsblad, 11 oktober 2002

____________