HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Dat prins Johan Friso homoseksueel zou kunnen zijn, was iets waar ik nooit een gedachte aan gewijd
zou hebben als de Rijksvoorlichtingsdienst niet een persbericht had verspreid.
Daarin stond dat Prins Johan Friso beslist geen homo is, maar een hetero.
De RVD speelt daarmee gevaarlijk spel. Normaal ontkent de RVD iets wat waar is.
Het ontkennen van iets wat juist onwaar is, zou daarentegen wel eens een averechts effect kunnen hebben.
Want van de lagere school weten wij nog dat min maal min plus is. Nog nooit is een gerucht of een roddel
van bovenaf de kop ingedrukt en daarom laat deze actie weer eens zien dat de RVD een hulpeloze
organisatie is, die er geen idee van heeft welke houding tegenover de pers moet worden aangenomen.
Van oudsher zijn RVD en pers vijanden. En als de RVD de pers eens nodig heeft, zoals bij de bestrijding
van het beeld dat Johan Friso homoseksueel is, dan weet de dienst daar geen raad mee.

Max Pam, FEM/DeWeek, 24 februari 2001

____________