HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


De dood van prins Claus heeft laten zien dat Nederland wel degelijk een monarchie is met een monarch aan het hoofd.
Als zij het wil staat heel het raderwerk stil.
Een stad krijgt een opknapbeurt en wordt stilgelegd. Snelwegen worden omgeleid. Er zijn negenduizend militairen op de been.
Het politieke bedrijf is tijdelijk opgeheven. Nederland is dagenlang in de rouw.

De afgelopen week is nog eens duidelijk geworden hoeveel de monarchie aan de media te danken heeft.
De eerste dagen na het overlijden van de prins was de belangstelling gering.
Overal zwermden in het zwart geklede verslaggevers uit om het verdriet van het volk te peilen, maar wat zij aantroffen
waren vooral dranghekken, waarachter zich slechts een enkele verregende rouwtoerist verdrong.
In de dagen daarna werd de zaak verder opgeklopt. Elke bekende Nederlander die ooit de hand van de prins had
gedrukt, werd opgetrommeld en om zijn mening gevraagd. Over de doden niets dan goeds, helemaal mee eens,
maar de prins werd zo´n beetje afgeschilderd als het grootste genie van deze eeuw en de vorige eeuw.
Zelfs een bespottelijk, vermoedelijk als een geintje naar voren gebracht plan van de prins,
namelijk om een opera in de Sahel te organiseren, werd besproken als een vondst van de hoogste creativiteit.

Alleen al in Delft volgden maar liefst tachtig camera´s de begrafenis die door koningin Beatrix opmerkelijk
genoeg als ´een privé-aangelegenheid´ werd beschouwd.
Prachtige televisie, want net als bij het verslaan van sportevenementenheeft de NOS een reputatie opgebouwd.
De monarchie en de televisie zijn elkaars grootste vrienden geworden, daar kan geen songfestival tegenop.

 
Max Pam, FEM/DeWeek, 19 oktober 2002.

____________