HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Zo vroeg mijn vrouw onlangs of ik in onze omgeving iemand ken die overtuigd monarchist is. Daar moest
ik lang over nadenken, maar ik wist niemand te bedenken. Wel heb ik een keer aan de historicus
Cees Faseur gevraagd een verdediging van de monarchie uit te spreken. Hij deed dat met zo veel verve,
maar ook met zo veel ironie, dat ik mij afvroeg hoe gemeend het was. Ik beweer niet dat ik voornamelijk
onder intellectuelen verkeer, maar ik heb de indruk dat in die kringen het koningshuis
nauwelijks serieus wordt genomen.


Max Pam, Binnenlands Bestuur, 1 februari 2008.

____________