HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Toch blijf ik het gek vinden dat niemand zich druk maakt over het enorme vermogen van koningin Beatrix.
Voor mij is het een teken dat er van het socialisme niets meer over is. Deze week berichtte het blad Forbes
dat Beatrix inmiddels een vermogen heeft dat geschat moet worden op 5,2 miljard dollar.

 

De koningin vermijdt dat onderwerp zorgvuldig. Zij spreekt over vrijheid, licht, vriendschap, nationalisme,
 democratie en Europa, maar nooit over de verschillen tussen arm en rijk.

 

Nu hoeft onze koningin die acrobatische toeren niet eens uit te halen, want in ons land is zij als staatshoofd
grotendeels vrijgesteld als het om betalen van belasting gaat. Makkelijker kan het niet, en op die manier
ben ik natuurlijk ook in staat mijn investering te laten floreren. Dat het betalen van belasting een methode is om,
individueel of als groep, iets aan de nivellering van de inkomens te doen en daarmee iets aan de armoede,
daarover zullen wij het maar niet hebben. Van mij hoeft de monarchie niet per se weg, en steenrijk
worden met handig beleggen, van mij mag het. Maar publiek hooggestemde idealen uitdragen en tegelijkertijd
individueel jezelf verrijken tot een ongekende hoogte, daarin zit iets dat ik alleen maar onbeschaafd kan noemen.

Max Pam, NRC Handelsblad, 24 juni 1999

____________