HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Omdat de machteloze koning in ons staatsbestel slechts symbolisch de macht vertegenwoordigt, treden er
onbedoeld allerlei hilarische effecten op. Zo moeten degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitspraken
van de monarch, die in feite kunnen bepalen wat de koning mag doen en wat hij moet laten,
zich tegelijkertijd gedragen als lakeien en bedienden. De ministers zijn de baas over de koning,
maar als zij hem verdedigen, moeten zij zich zo klein mogelijk maken om vooral niet de indruk te bevestigen
dat het van God gegeven gezag krachteloos is.
Het parlement dient te begrijpen dat een koningschap alleen maar kan overleven in wat je een
 institutionele hypocrisie zou kunnen noemen.

Max Pam, NRC Handelsblad, 13 februari 1998

____________