HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Mannen staan veel kritischer tegenover het koningshuis dan vrouwen.
Bijna eenderde van de mannen wil dat het koningshuis wordt afgeschaft.
Het koningshuis vinden ze ouderwets, uit de tijd, niet democratisch.
Hadden er meer mannen aan het onderzoek meegedaan, dan was de uitslag nog sterker richting
afschaffing van het koningshuis geweest.

In de mannelijke lijn is het geslacht Oranje uitgestorven met stadhouder-koning Willem III,
die in 1702 van zijn paard viel en overleed. Hij had op dat moment nog geen kinderen.
Beatrix stamt af van Jan de Oude, de jongere broer van de Vader des Vaderlands.
Overigens is Beatrix ook uitsluitend via de vrouwelijke lijn lid van het huis Oranje-Nassau.
Beatrix is dus geen Nassau en ook geen Oranje.
 
Mar Oomen, Historisch Nieuwsblad, april 2000

____________