HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

In Amsterdam bestaat een grote vraag naar bruikbare ruimte voor allerlei doeleinden.
Het is daarom ontoelaatbaar dat deze hoogwaardige vloeroppervlakte nauwelijks wordt gebruikt.
De belevingswaarde en sociale controle van de publieke ruimte zullen aanmerkelijk
toenemen door een andere bestemming.


Leo Onderwater, NRC Handelsblad, 8 januari 2005

____________