HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

 

Een dynastieke vererving van het koningschap is bij uitstek niet democratisch; belangrijke grondrechten
zijn onthouden aan het koninklijk huis zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging
en vergadering. Censuur en curatele zijn hier de sleutelwoorden. De ondemocratische enclave in het
Nederlandse staatsbestel kan alleen in stand worden gehouden door de onder bewind stelling
van leden van het koninklijk huis.

Ulli Jessurun d'Olivera, Trouw, 2 februari 2001

____________