HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De kinderen van het echtpaar Willem-Alexander en Máxima staat het volledig vrij om rechtsgeldig
te opteren voor de Argentijnse nationaliteit en daarmee hun vooruitzicht op de troonsopvolging te verliezen.
Wij zitten hier in dezelfde sfeer als het trouwen zonder toestemming van de Staten-Generaal, waarvan
de grondwet met zoveel woorden verklaart dat dit uitsluiting van de erfopvolging meebrengt.

 

Ulli Jessurun d'Oliveira, Trouw, 12 september 2001

 

____________