HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Ze zeggen dat we een moderne monarchie hebben, met de koningin als een soort president-commissaris,
maar dat is niet zo. Het koningschap is gebouwd op sentiment en mystiek. Dat is een slechte basis voor een
gezond bedrijf. Veel macht hebben de Oranjes overigens nooit gehad. Ging het slecht met het land dan werden
ze verjaagd of juist binnengehaald, al naar gelang wie het voor het zeggen had in de Staten: de vrijzinnige,
economische elite of de prinsgezinde jonkers met het grauw achter de hand.

 

In kritischer kringen houdt ze maar liever vast aan een streng protocol uit angst voor heikele discussies,
die de wankele fundamenten van haar macht blootleggen. Verbazingwekkend is dat iedereen gehoorzaamt,
haar nooit in de rede valt, nooit zegt: 'maar majesteit, u praat onzin', wat elk mens dat niet wordt tegengesproken
vanzelf gaat doen.

 

 

Nelleke Noordervliet, de Volkskrant, 6 december 1999

 

____________