HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Weg met dat rare artikel over de onschendbaarheid van de koning en de verantwoordelijkheid van de
ministers. Weg met de vrijheid van godsdienst: die zit al in de vrijheid van meningsuiting. Weg met de
overheidsfinanciering van bijzondere (lees: confessionele) scholen. Nu we toch bezig zijn onze identiteit te
formuleren in een steeds groter en chaotischer Europa, wat is er beter dan juist teruggrijpen op die meest
fundamentele traditie die we kennen en die in de eerste jaren van de natievorming ons land en ons volk
kenmerkte: de traditie van een kleine maar zelfbewuste Republiek.Nelleke Noordervliet, De Republikein 1, 2005, 3, 14-15.

____________