HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Uitgezonderd misschien de kennismaking met een toekomstig geliefde is er geen wonderbaarlijker ontmoeting
dan die met de koningin. Na afloop staat vast dat er iets bijzonders is gebeurd, als is niet duidelijk wat.
De minuten die zo'n ontmoeting duurt, worden jaren later nog herinnerd.

Het is een spel met ondoorgrondelijke regels. Wie geselecteerd is voor een ontmoeting met de koningin,
dient zich beschikbaar te houden en niet méér. Men loopt niet met uitgestoken hand op haar af.
Vragen stel je de koningin niet, dat doet zij. Het wordt de uitverkorene vooraf allemaal ingeprent
door immer zenuwachtige hofdienaren. Kan zo'n introductie de koningin zelf nog tegenvallen?

Hans Nijenhuis, NRC Handelsblad, 30 april 2001

____________