HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De Oranjes hebben zich altijd noodgedwongen naar de democratie gevoegd; nooit uit principe,
maar altijd om zelf in hun functie te blijven.

 

Zeer recent wist Beatrix de omstreden drijfjacht op Het Loo te redden. Staatssecretaris van natuurbeheer
Faber werd een dag voor het beslissende kamerdebat door de vorstin ten paleize
ontvangen en er kwam een ontsnappingsclausule voor de Oranjes op tafel: de drukjacht.
Wat zegt een naam, merkte Shakespeare al op.

Bert van Nieuwenhuizen, Noord-Hollands Dagblad, 24 maart 2001

____________