HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Ook de fractie van D66 zocht opheldering bij hun politieke voorman, maar in stilte.
Binnen die fractie wordt nu gezegd dat Van Mierlo niet op de wensen van de koningin had willen ingaan.
Nadat haar verzoek tot overplaatsing van RoŽll in kleine kring op het ministerie bekend was geworden,
drongen medewerkers van Van Mierlo erop aan de rug recht te houden. De crisis in zijn huwelijk had bij het
zakelijk functioneren van RoŽll geen rol gespeeld, vonden zij.
Maar andere ambtenaren op Buitenlandse Zaken onder leiding van de secretaris-generaal D.J. van den Berg,
die nauwe banden met het hof onderhoudt en wie de ambitie wordt toegeschreven
grootmeester F. Kist bij het koninklijk huis op te volgen, kwamen in actie.
Zelf was de minister te vaak op reis om daar direct bij betrokken te zijn, zo wordt gezegd.
Van den Berg probeerde ambassadeur RoŽll ervan te overtuigen zelf overplaatsing aan te vragen.

Volgens zowel Kok als Van Mierlo is er niets onoorbaars gebeurd.
Van Mierlo zei vorige week al in Zuid-Afrika dat er 'een grijze zone' is waarin het staatshoofd kan opereren.

Willebrord Nieuwenhuis en Kees Versteegh, NRC Handelsblad, 10 oktober 1996

____________