HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Bovenmatige geestelijke capaciteiten hebben de zaken in ieder geval niet nodeloos gecompliceerd gemaakt,
want op school noch universiteit stak Willem-Alexander boven het maaiveld uit.
De rector van zijn middelbare school karakteriseerde hem als 'geen hoogvlieger, maar ook geen probleemgeval'.
Zijn Leidse hoogleraar kwam tot een soortgelijke conclusie: 'Intelligent maar geen intellectueel'.

 

Aan het lijntje van moeder de koningin en een legertje van culturele en politieke adviseurs en andere betweters,
mag de prins bij tijd en wijle wat non-opinies verkondigen. Dat het jammer is dat de dienstplicht is afgeschaft.
Dat 4 mei op den duur samengevoegd moet worden met 5 mei.
Dat de Nederlandse ontwikkelingshulp zakelijker moet.
En dat de gymleraren terug moeten in het basisonderwijs.

 

Het is begrijpelijk dat Beatrix en haar raadslieden op hun hoede zijn met deze jongeman, die meer
interesse lijkt te hebben in Curaçaose zeeanemonen dan in de staatsrechtelijke constellatie van het
Koninkrijk der Nederlanden.

 

Thijs Niemantsverdriet, in Rooduijn, 180, 183, 184

____________