HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

 Dan is er nog maar één mogelijkheid, al zijn er nu nog niet veel politici
die het r-woord in de mond durven nemen. Toch zou de republiek in één klap
alle bezwaren wegnemen die het koningschap aankleven.
Het volk kiest iedere vier of zes jaar een ceremoniële president
die geen bovenmenselijke proporties hoeft aan te nemen.
Hij moet goed in de kleren zitten, niet plat praten, zijn talen spraken,
vertrouwd zijn met de Nederlandse cultuur en niet bang zijn
zich onder het volk te mengen. Voorkeur voor Italiaanse racewagens
is niet verplicht. Zo kan worden afgerekend met geheimzinnigheid,
met onoverzichtelijke families, toestemmingswetten, foute schoonvaders en uitdijende ego´s.

En de Oranjes? Daar zal het heel goed mee blijven gaan.
Kroonprins Willem-Alexander kan zich blijven toeleggen op het watermanagement,
Prinses Máxima op de integratie van immigranten, prinses Laurentien
op het alfabetiseren en prins Johan Friso op het beheer van het familiekapitaal.
De Oranjes kunnen zich volledig en onbelemmerd wijden aan de opgave een sieraad
van de samenleving te zijn. Mocht er onverhoopt een telg zijn die een briljante
geest paart aan onbesproken gedrag, dan mag hij natuurlijk altijd
een gooi doen naar het presidentschap.

 

Gerard Mulder en Henk Steenhuis, HP/DeTijd, 24 oktober 2003.

____________