HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Wat de Volkskrant daarbij vreemd genoeg onvermeld laat, is de onnavolgbare manier waarop Onze Koningin
nu al haar hele regeringsperiode lang het journaille eronder houdt.
De schijterige terughoudendheid waarmee de vaderlandse pers sinds jaar en dag het koninklijk huis
tegemoet treedt, is om te lachen als het niet zo om te huilen zou zijn.

Gomis: 'Welnee. Die woordvoering [van de RVD] rond het Koninklijk Huis wordt ook gestuurd door de
wensen van het Koninklijk Huis zelf. En dan kun je best wel adviseren om wat opener te worden,
maar als men daar om wat voor reden dan ook niet op in wil gaan, of als men aarzelend op
onze adviezen reageert, tja dan hebben wij ons daaraan te houden. Ik denk dat de mensen van de RVD dat
zelf het meest vervelend vinden.
Omdat iedereen hier in dit huis gewoon openheid en transparantie wil geven.
Dat is waar we op al die andere gebieden dagelijks mee bezig zijn.
Maar het vervelende is, dat je juist op die gebieden waar je het meest zichtbaar bent, tegen grenzen aanloopt.
Grenzen die door anderen bepaald zijn. En dat is af en toe lastig.'

 Rocco Mooij, Communicatie, december 2000

____________