HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Niks de vrije loop laten, niks laten merken, niks spontaan doen. Precies zoals Beatrix doet, precies dat
waar Claus niet tegen kon, en waar het aanstaande koningspaar op stuk zal lopen, hopelijk op
een minder onplezierige manier dan het meisje van de overkant, die arme Diana.

Het is paradoxaal, want koningen waren in het verleden vaak ontzettend rare figuren: stuurs, driftig,
met maîtresses en/of drankzucht. Achter de schermen van de hofhouding mochten zij zich juist
meer laten gaan dan hun onderdanen. Ervóór heerste ijzige discretie.
Maar toen was Nederland een standenmaatschappij, en dat is het tot 1960 gebleven.
Wat daarna is gebeurd, maakt de monarchie tot iets onbestaanbaars, en maar al te vaak iets gênants.

Ileen Montijn, NRC Handelsblad, 10 december 2001.

____________