HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Ondanks de beperkte invloed van koning Karl XVI Gustav op het regeringsbeleid, staat de monarchie in
Zweden onder druk. In een manifest, deze zomer gepubliceerd in de Dagens Nyheter,
bepleitten 24 parlementariërs, kunstenaars en opiniemakers dat het bij de abdicatie van de
koning maar helemaal afgelopen moet zijn.Jan M. de Meij, De Republikein 1, 2005, 4, 45-48.

____________