HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Eilert Meeter, een Nederlands journalist, publiceerde in 1857 zijn memoires:
Holland, Its Institutions, Its Press, Kings and Prisons. Waarheidsgetrouw verslag
doend verschaft Meeter, ondanks zijn rancunes een oprecht republikein,
ons een overvloed aan onbekende en vaak boeiende details over
perswezen, koningshuis, justitie en andere belangrijke zaken
uit het Holland van zijn dagen. Dankzij zijn kleurrijke en ook wel eens gekleurde relaas
is het ons mogelijk, op de negentienden eeuw een blik te werpen,
die ons tot heden niet vergund was.

____________