HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Ze zitten overal. Alleen zie je ze meestal niet. Republikeinen leiden in Nederland nog overwegend
een ondergronds bestaan. Weinigen staan zich er publiekelijk op voor, zeker in de politiek.
Thom de Graaf, de aanstichter van de jongste discussie over de monarchie, haastte zich vorige
week te verklaren dat hij geen republikein is. Ook hij niet.
En toch zitten republikeinen overal. Tot in de regering. ´Natuurlijk ben ik in wezen
een republikein´ bekende vorige week een liberale minister in de veilige bescherming van de
anonimiteit. Waarom zo´n bangelijke omgang met diepgevoelde principes.?
De minister was daarin duidelijk. Zijn partij en zijn positie maakten een royale stellingname
onmogelijk. Hier gold een praktisch principe: hoe dichter bij de Kroon, hoe minder republikein.
Eén minister republikein? Bij het Republikeins Genootschap, een gezelschap industriëlen,
oud-politici en veel vertegenwoordigers uit de culturele sector die zijn republikeinse
opvattingen vrijelijk openbaart, moeten ze daar hartelijk om lachen.
Eén minister republikein? ´Ach meneer, minstens éénderde van de ministers is republikein.
En zeker de helft van de Tweede Kamerleden is voorstander van een republiek.
Ze durven het alleen niet te zeggen.´Kees van der Malen, NRC Handelsblad, 17 april 2000.

____________