HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Toch zal de vraag naar het gekozen staatshoofd in elk progressief, democratisch programma blijven terugkomen.
De echte vraag is voor velen, ook in liberale kring, dan ook niet f er een gekozen staatshoofd moet komen, maar he de
overgang pijnloos en zonder politieke schade moet worden geregeld.
Daarvoor is een eenvoudig scenario denkbaar waaraan ook het Huis van Oranje eervol kan deelnemen.

Koningin Beatrix zou in 2005 de kroon kunnen overdragen aan haar zoon.
Zij is dan een kwart eeuw staatshoofd geweest. Willem-Alexander neemt de functie over, maar hij kondigt aan dat hij de
scepter tien jaar later weer zal neerleggen.
In de jaren tot 2015 heeft het parlement alle gelegenheid de grondwet zo aan te passen dat het eerste gekozen staatshoofd
de functie van Willem-Alexander kan overnemen.
De Oranjes hebben dan 202 jaar, sinds 1813, de troon bekleed.


Pieter Maessen, de Volkskrant, 8 januari 2002

____________