HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

 

U kunt dat volk dan zelfs in de steek laten, zodra er gevaar van buiten dreigt, zoals uw voorouders
ook steeds hebben gedaan. De laatste keer dat een vreemde mogendheid, toen Duitsland - vertrouw nooit
op familiebanden - uw rijk veroverde , koos uw familie snel het hazenpad,
met medenemen van al het beschikbare goud. Toch werd uw familie toen zij terugkeerde nadat
alle gevaar geweken was, met groot gejuich binnengehaald door een volk, dat dankbaar was
om z'n traditionele heersers weer terug te krijgen.

 

Nicollo Machiavelli, in Rooduijn, 194,

____________