HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Alleen al het feit dat u īmajesteitī genoemd wilt worden, en dat iedereen dat dan vervolgens doet, bewijst dat
de monarchie niets is voor mensen met zelfrespect. Bij de dragers ervan schept zij een zelfbeeld vol
meerderwaardigheidsgevoelens. Bij de omstanders, tot en met de hoogste ambtsdragers in het land, leidt zij tot
beschamend lakeiengedrag. In het belang van de geestelijke volksgezondheid en om een eind te maken aan de
ondemocratische, informele, machtsuitoefening waar het hof het middelpunt van is, is afschaffing van de monarchie
dan ook dringend gewenst.

 
J. Louman, Het Parool, 31 januari 2003.

____________