HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Op 18 juni aanstaande herdenken wij het feit dat Lodewijk Napoleon Bonaparte 200 jaar geleden in Den Haag arriveerde en Nederland een koninkrijk werd. Of liever gezegd: dat herdenken wij dan niet. Kanttekeningen bij 200 jaar Nederlands vorstendom als een gekunsteld aftreksel van een authentiek koninkrijk.Thomas von der Dunk, De Republikein 2, 2006, 8-13.

____________