HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het Republikeins Genootschap heeft er ´n prominent lid bij: Jessa van Vonderen, voormalig hoofd Rijksvoorlichtingsdienst
afdeling koninklijk huis, houdt haar afkeer voor de monarchie niet langer geheim.
Insiders zien hierin wraak op koningin Beatrix, die volgens boze tongen aan Jessa´s carrière bij de RVD
vroegtijdig een einde zou hebben gemaakt.

In een geruchtmakend gesprek met weekblad De Groene Amsterdammer vertelt zij waarom zij nu
tegen de monarchie is. Jessa ontdekte tijdens haar werk voor de koninklijke familie dat de koningin veel meer macht
heeft dan menigeen denkt. ´Dan komen, denk ik, bij ieder weldenkend mens republikeinse gedachten op´, aldus Jessa.

Als één van de weinige republikeinen weet zij hoe het er aan het Hof echt aan toe gaat.
Over de koningin zegt zij: ´Als zij niet alle touwtjes in handen kan houden, wil zij toch precies weten wie de
resterende touwtjes vast heeft. Zij is een echte monarch, iemand die hoger zit en alles regelt. Het zijn
háár ambassadeurs en háár commissarissen van de koningin. Zij heeft de monarchistische
trekjes van een ouderwetse vorst als Willem I.´
En over de kroonprins liet zij zich ontvallen: ´Willem Alexander is een brave jongen, die van zijn omgeving te horen krijgt
dat het een zware doch prachtige taak is en dat het fantastisch is om dat te mogen doen.´

Ook praat Jessa over de trucs waarvan de koningin zich bedient tijdens de publieke verplichtingen.
´Als de koningin ergens aankomt, bijvoorbeeld in een schouwburg, kijkt zij in een razend tempo rond naar de mensen.
"Zij heeft naar me geknikt, echt", hoor je dan. Forget it!´, aldus Van Vonderen.

Tussen Jessa en de koningin zou het nooit echt hebben geboterd. In de jaren dat Jessa bij de RVD werkte werd
vaak gezegd dat men aan het Hof vond dat de voorlichtster te veel aandacht naar zich toe trok.
Van Vonderen is een zeer charmante verschijning en ook dat zou de koningin een doorn in het oog zijn geweest.
Als de twee dames ergens samen waren ging er te veel aandacht naar mooie Jessa uit.

Toen de voorlichtster moest vertrekken werd er op het ministerie van Algemene Zaken in de wandelgangen
gefluisterd dat de koningin niet ´twee vorstinnen´ in het land wilde. Jessa bleef in dienst van de RVD maar
werd op een zijspoor gezet. En daarmee kwam er aan een mooie carrière een roemloos einde.Marc van der Linden, Weekend, 30 juli 2003

 

____________