HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Door haar staatsbezoek aan China, dat nog altijd de bloedige onderdrukking van de democratiseringsbeweging
in 1989 verdedigt, maakt koningin Beatrix zich ongeloofwaardig.
Kennelijk stellen premier Kok en de koningin de verjaringstermijn van een massamoord op minder dan tien jaar.
Tegelijkertijd gaat de onderdrukking in China onverminderd door.

 

Frénk van der Linden, NRC Handelsblad, 12 april 1999.

____________