HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het is niet uit te sluiten dat onze premier een spreekverbod heeft opgelegd aan zijn kabinet vanwege
partijpolitieke overwegingen en niet zozeer vanwege zijn (door hem geclaimde) exclusieve rechten op
omgang met het koningshuis. Een VVD-er toonde zich meer een mens van vlees en bloed, compleet met het
hart op de goede plaats en op de tong, dan de PvdA-premier en dat kan natuurlijk niet.
Maar geldt de vrijheid van meningsuiting in ons land niet ook de ministerraad?
Sinds wanneer doet Nederland aan zelfcensuur en laten zelfs ministers zich de mond snoeren,
wanneer het om zoiets belangrijks als de mensenrechten gaat? Waarom verlagen wij ons tot hetzelfde
niveau als de regering-Videla toentertijd?
Het woord doodzwijgen krijgt zo wel een zeer navrante klank in de Nederlandse politiek ()

Nederland lijkt in ieder geval nog drie rangen en standen te kennen: de Oranjes, hun slippendragers
onder aanvoering van Kok en de rest.
Overigens heeft de PvdA stilaan een traditie ontwikkeld op dit terrein.
Reeds in de tijd van Drees en Den Uyl werden onverkwikkelijke Oranje-affaires als die rond
Greet Hofmans en prins Bernhard (Lockheed) vakkundig in de doofpot gestopt dan wel van hun angels ontdaan.
Het lijkt erop dat de PvdA zich als hoeder dan wel persoonlijke crisismanager van de Oranjes beschouwt.
Het is dan ook de vraag of de kleur rood in de PvdA-huisstijl nog wel van toepassing is.
Mogelijk kan beter worden uitgeweken naar oranje in Koninklijke huisstijl.
Het is twijfelachtig of een dergelijke Oranjestruisvogelpolitiek heden ten dage nog werken kan.

Paul Lieben, Algemeen Dagblad, 18 november 2000

____________