HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Een kritische instelling ten opzichte van het koninklijk huis of het niet voldoen aan de niet steeds
 vooruitstrevende normen vormt een handicap voor bestuurlijke en politieke carrières.
Bij een ambassadeurs- of rechtersfunctie, om er enkele te noemen, is de mening van Beatrix
nogal eens doorslaggevend.

 

De zich toch al niet te sterk van normen bewuste Willem-Alexander lijkt, gelet op zijn uitspraak
 inzake vader Zorreguieta, al nauwer verwant met het gedachtegoed van die familie dan wenselijk.

Han Leroi, Trouw, 12 april 2001

____________