HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Republikeinen, het zijn in de weken voor 02-02-02 zo´n beetje de paria´s van het Koninkrijk der Nederlanden.
Niettemin houden ze kranig stand in de Oranje-vloedgolf die hen en de rest van het land overspoelt.
Ja, ze durven elkaar zelfs een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.
Het gebeurt op een vrijdagmiddag, in een café aan het Amsterdamse Spui,
het plein waar de republikeinen ook op 2 februari hun bezwaren tegen de monarchie willen uitventen.

(....) wordt het republikeins volkslied ingezet. De eerste strofe luidt als volgt:
´Wilhelm en Máxima gaan trouwen,
Zij is van duister bloed,
Hij wil de troon behouwen,
Voor hem en zijn gebroed.´

René van der Lee, Brabants Dagblad, 12 januari 2002

____________