HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


De SP betitelt in partijstukken het koningschap als ´een overblijfsel uit een lang vervlogen tijd, gebaseerd op een mythe´.
De monarchie wordt er beschouwd als een anachronisme, ´een paardentram op de snelweg´.
Van Bommel liet al eens blijken, in een debatje met partijgenoten, dat hij weinig verwacht van theoretische
discussies over een nieuw staatsbestel. Zulke netjes georganiseerde aanvallen op de monarchie ketsen al snel
af op het pantser van het koningshuis, beseft hij.
Van Bommel vorig jaar : ´De geschiedenis leert dat de monarchie pas ter discussie komt te staan als
het koninklijk huis in schandalen verwikkeld raakt.´
Voor zo´n schandaal draagt het SP-kamerlid gaarne enige munitie aan.


 
Teun Lagas, Trouw, 11 maart 2003.

____________