HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________In totaal werden er op en rond de dag van het huwelijk een twintigtal mensen gearresteerd, zes daarvan wegens ´misdrijven tegen de koninklijke waardigheid´,
op grond van artikel 112 Wetboek van Strafrecht: ´opzettelijke belediging van de echtgenoot van de Koning, van de vermoedelijke opvolger
van de Koning, van diens echtgenoot, of van de Regent´.

Wie de wet overtreedt ´wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie´
(ƒ 25.000,-, ongeveer € 11.345,-). Inmiddels is bekend dat het OM een aantal arrestanten ook daadwerkelijk gaat vervolgen.

´De klachten variëren van mensen van wie een bord met ´leve de republiek´ werd afgepakt, tot een kunstenaar die een busje had
volgeschilderd met portretten van vermiste Argentijnen. Hij is opgepakt omdat de politie dacht dat er runentekens op zijn auto stonden.
In werkelijkheid waren het twee dollartekens in het woord ´missing´.
De persoon in kwestie heeft zich bereid verklaard die letters af te plakken als dat het probleem was.
Maar hij is toch opgepakt en zijn bus is in beslag genomen.

Hans Brouwer en zijn vrouw stonden op 2 februari met een bordje ´Alex en Máxima veel geluk in de republiek Holland´ tegenover de zij-ingang van de Beurs.
Na nog geen acht minuten sommeerden twee agenten hen - op straffe van arrestatie - het bordje in te leveren,
omdat het provocerend en beledigend zou zijn.
Ze pakten het af, vouwden het dubbel, scheurden het in vier stukken en gooiden het op de grond.

Ook Schilder heeft kritiek. ´Bordjes afpakken en kapotmaken, spandoeken weghalen, kan niet zomaar.
Dat is een rechtstreekse beperking van de vrijheid van meningsuiting,
 
Miriam Kristalijn en Marijke Verduyn, Justitie Magazine, maart 2002