< HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

´Het is eigenlijk raar dat in deze tijd nog een niet gekozen persoon aan het hoofd van het land staat`,
verzucht Roos. Ze noemt het koningshuis ´hopeloos verouderd´.

Het is namelijk niet alleen de erfopvolging die de leerlingen zorgen baart, maar ook het kostenplaatje.
De Vlaamse politicoloog Herman Matthijs, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel, becijferde
begin dit jaar dat het koningshuis Nederland jaarlijks bijna 40 miljoen euro kost. Daarmee is
dit koningshuis het op één na duurste van Europa. Onderhoud aan paleizen en kosten van
vervoermiddelen werden niet meegeteld. Gebeurt dat wel dan stijgen de kosten tot boven
de 100 miljoen euro. ´Veel te veel geld´, verzucht Charlotte. ´Zeker in deze tijd waarin zoveel
moet worden bezuinigd.`

De jongeren geven de monarchie nog een jaar of dertig: `Je ziet dat elke generatie minder binding
heeft met de Koninklijke familie`, meent Max (16).Artwin Kreekel, NRC Handelsblad, 29 april 2010.

____________