HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Minister-president en rijksvoorlichter wekken lachlust publiek op.

Brouwers is voorlichter van de regering, die bestaat uit het kabinet en de koningin.
Hij heeft dus zowel het hof als de minister-president als opdrachtgevers: dat zijn twee aansturingspunten
die niet altijd dezelfde belangen hebben en ook niet altijd over dezelfde informatie beschikken.
En hoewel wordt verondersteld dat de regering altijd met één mond spreekt, is het duidelijk dat de
ene hand de andere soms niet laat weten hoe de vlag erbij hangt.
Met andere woorden: wat Beatrix weet hoeft Kok niet altijd in volle omvang bekend te zijn.
Daar ontstaat het probleem van Brouwers.
Hij wordt op pad gestuurd voor het hof, maar valt in zijn positie als topambtenaar onder de ministeriële
verantwoordelijkheid van de premier, die tevens minister van Algemene Zaken is.
In zijn positie moet hij er wel van uitgaan dat mededelingen die hem van koninklijke huize bereiken ook kloppen
en dat hij de media aldus kan berichten.

Redmar Kooistra, Algemeen Dagblad, 22 januari 2000

____________