HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Maar desondanks zag Van Agt alleen maar minpunten, want in het denken van deze representant van de
aloude gezinspartij is Jorge Zorreguieta's afwezigheid bij het huwelijk een betreurenswaardig dieptepunt.
Met roomse blijmoedigheid wordt het ellendige verleden terzijde geschoven en tellen duizenden doden even niet.

 

Freek de Jonge en anderen, maar ook Kok zelf, hebben er op gewezen dat het definitieve gemis van duizenden
Argentijnen in hun familie, gedurende lange jaren al, vele malen ingrijpender is. Doet die overweging er ook toe?
Waartoe dient eigenlijk de jaarlijkse 4 mei-herdenking op de Dam in Amsterdam als er geen aandacht mag zijn
voor volstrekt vergelijkbare gruwelen in recenter tijden?
Waarom beloven mensen elkaar plechtig 'dit nooit weer' als daaraan niet concreet inhoud wordt gegeven?
En waarom zouden jongeren nog kennis nemen van de verschrikkingen in de Tweede Wereldoorlog
als geen relatie wordt gelegd met verwerpelijke regimes en opvattingen die actuele betekenis hebben?

 

(...) het besluit van de prins te trouwen met Máxima stond vast, maar als vader Zorreguieta niet
te vermurwen was geweest, had het kabinet geweigerd toestemming van het parlement te vragen.
Omdat Kok voor de gevolgen van die situatie geen verantwoordelijkheid had willen nemen,
was een constitutionele crisis in dat geval onafwendbaar geworden.
Hoe het Huis van Oranje dan had geopereerd weet vrijwel niemand, maar dat het Nederlandse
staatsbestel zou trillen op zijn grondvesten staat vast.
En dus zou ook de monarchie zelf onderwerp van een diepingrijpend debat zijn geworden.
Dat heeft Kok weten te voorkomen, al mokken sommige van zijn critici dat ze niet erg onder
de indruk van zijn prestaties.

Redmar Kooistra, Algemeen Dagblad, 7 april 2001

____________