HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De openbare verschijning van Maxima was een koninklijke manifestatie van de eerste orde. De vorstin heeft
ten overvloede laten blijken dat de typering 'eigenzinnig' ook in de nadagen van haar koningsschap onverminderd
van toepassing is. Zij heeft niet alleen de critici van Maxima's persoonlijke achtergrond de mond willen snoeren,
 maar ook de politiek verantwoordelijke minister-president andermaal in verlegenheid gebracht.
In de staatsrechtelijke verhoudingen in Nederland, die zeer nauw luisteren, vatten sommigen dit niet ten onrechte
op als een regelrechte provocatie. Over de hoofden van het kabinet en het parlement heen, roept Beatrix
als het ware de bevolking op haar kant te kiezen. De ontvangst die het ouderpaar Zorreguieta eerder op
Huis ten Bosch ten deel viel, zou met enige welwillendheid nog als een particuliere activiteit te kenmerken zijn.
Maar de onschuldig ogende aanwezigheid van Maxima in het museum in Amsterdam,
die laat zien hoe de koninklijke vlag erbij hangt, plaatst zowel het kabinet als het parlement voor het blok.
De koningin is nog altijd lid van de regering en van die positie maakt zij magistraal gebruik.

Redmar Kooistra, Algemeen Dagblad, 2 februari 2001

____________