HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Het koningshuis kan dienen als kwetsbaar centrum in de politieke storm, vindt socioloog Abram de Swaan.
Maar het is niet echt nodig. ´Nederland is zo´n hecht land. Stel dat de Friezen nu naar Limburg
opmarcheren om hun identiteit uit te dragen. Dan zwaaien de Limburgers hen uit de ramen vrolijk toe en
trakteren ze allemaal op een smakelijke punt kersenvlaai.´Bart de Koning, De Republikein, 2, 2006, 3, 37-39

____________