HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Liberalen die streven naar het zoveel mogelijk beperken van de overheidsmacht bestaan niet meer
in de politiek in Nederland. Het blijft bizar dat we zonder discussie accepteren dat meer dan de helft
van het geld dat we verdienen afgedragen moet worden aan de staat. Kampers en leden van het
Koninklijk Huis zijn vrijgesteld.Bart de Koning, De Republikein 1, 2005, 3, 59-63.

____________