HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________ 

En wat hebben we tegelijkertijd niet allemaal afgeschaft of stiekem buiten werking gesteld?
Behoorlijk taalonderwijs, openbare bibliotheken, een omroepwet, bewoonbare binnensteden,
allemaal zaken die belangrijker zijn dan koningshuizen.
We zijn toch dol op afschaffen?
Waarom dan niet de joker afgeschaft?
Ach, juist jokers vonden de fanatiekste verdedigers.Ik geef geen cent om de mensen die de monarchie verdedigen.
Het zijn dezelfde verdedigers die uit naam van de beschaving steeds weer pal achter het vrije westen staan,
hun zakken spekkend.
Dit soort lui verdedigt een beschaving waaraan ze part noch deel hebben, die ze niet in “t minst interesseert.
Nooit lezen ze iets, nooit begrijpen ze iets, het woord cultuur is ze al een gruwel.
Zelf zonder beschaving, is beschaving hun uithangbord.

Ook de monarchie is een uithangbord. Ze verdoezelt de eigenlijke “beschaving“ van deze christelijke duitendieven.
Hun beschaving is niet: traditie, kennis, kunst, maar − cynisch genoeg − een huwelijk tussen financiėle hypertrofie
en geestelijke ondervoeding. Tussen een goed glas wijn en De Telegraaf.

Een onschendbaar koningshuis nu, blijkt keer op keer, vormt een ernstige handicap voor de vrijheid van meningsuiting.
Alleen al het feit dat het koningshuis zich niet zou kunnen verdedigen is voldoende reden
om het af te schaffen. Ook een konijn kan zich niet verdedigen, en toch slachten we het met Kerstmis.
De Oranjes vormen een anachronisme en een hinderpaal. Een joker en een onmogelijkheid.

Gerrit Komrij, in Averechts, Amsterdam, 1981


_________________