HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


 Van 1974 tot 1982 was ik lid van de JOVD (Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie).
Op een van de jaarvergaderingen werd een resolutie aangenomen waarmee de volgende dag de editie van De Telegraaf op de
voorpagina opende: JOVD wil gekozen staatshoofd!
Wie er destijds nog meer (bestuurs)lid waren?
Frank de Grave, Ed Nijpels, Robin Linschoten, Johan Remkes, Gijs de Vries, Annelize van der Stoel en vele anderen
die nu op lokaal of provinciaal niveau besturen. Er wordt voortdurend van uitgegaan dat het republikeinse gedachtegoed toebehoort
aan een linkse intellectuele minderheid.
Ik kan mij niet herinneren dat zij toen hun lidmaatschap hebben opgezegd.
Het lijkt mij sterk dat zij ineens van gedachten zijn veranderd.

J.E. Koelmans-Klok, Elsevier, 21-26 mei 2001

____________