HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Het overlijden van de koningin-moeder onthult dat de Britse opvattingen en tradities in het lange leven van Elizabeth I zijn veranderd.
Hoe populair de favoriete Britse oma ook geweest moge zijn, in veel opzichten wordt duidelijk dat het volk in de 21ste eeuw
andere gevoelens voor de monarchie koestert dan voorheen.

Het dagblad The Guardian constateert dat de reacties op de dood van Elizabeth I aantonen dat het bastion van de koningsgezindheid
scheurtjes vertoont: ´Onzeker afscheid onthult verdeeldheid natie.´


 

Pieter Klein, Algemeen Dagblad, 2 april 2002

____________